Input:

R 51/1965; Řízení před soudem Garance

č. 51/1965 Sb. rozh.
Rozhodování o dávkách nemocenského pojištění je vyňato z pravomoci soudů.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. března 1965, 6 Cz 42/65.)
Okresní soud v Sokolově rozsudkem, který nabyl právní moci, uložil žalovanému, aby žalobci zaplatil částku 1360,- Kčs s přísl. Rozhodnutí se opírá o zjištění, že žalovanému byly za prosinec 1961 vyplaceny přídavky na sedm dětí, ačkoli nesplnil podmínku odpracované doby 20 pracovních dnů podle § 34 odst. 1 zák. č. 54/1956 Sb., ve znění zák. č. 16/1959 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.
Nejvyšší soud vyslovil ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozhodnutím soudu prvého stupně byl porušen zákon, a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Přídavky na děti jsou dávky nemocenského pojištění zaměstnanců. Podle § 52 zák. č. 54/1956 Sb., ve znění zák. č. 16/1956 Sb., spravují nemocenské pojištění pracujících sdružení v Revolučním odborovém hnutí a sami v něm rozhodují. O přiznání dávek, jakož i o zastavení dávek a povinnosti zaměstnance vrátit přeplatky na dávkách rozhoduje odborový orgán v závodě.
Podle ustanovení § 7 o. s. ř. projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení jen věci, vyplývajících z občanskoprávních,