Input:

51/1960 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu Garance

č. 51/1960 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
VYHLÁŠKA
předsedy Ústředního báňského úřadu
ze dne 16. dubna 1960,
kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
Předseda Ústředního báňského úřadu stanoví podle § 3 odst. 2