Input:

č. 51/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 51/1958 Sb. rozh. tr.
Žádanka o uvěřenou přepravu je veřejnou listinou.
- (Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. března 1958, Tzv 77/57.)
Obžalovaný jako voják odcizil několik orazítkovaných tiskopisů o uvěřenou přepravu, které sám bez příslušného povolení v několika případech vyplnil a předložil u staniční pokladny ČSD, na základě čehož mu pak byly vydány jízdenky na cestu z místa, kde konal vojenskou službu, do místa určení, které v žádankách vepsal. Tím vylákal ke škodě vojenské správy jízdné v částce kolem 300 Kčs. Obžaloba spatřovala v tomto jednání jednak přestupek rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 35a tr. zák. spr., jednak trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 tr. zák.
Vojenský obvodový soud v Praze uznal obžalovaného vinným přestupkem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 35a tr. zák. spr., zprostil jej však podle § 242 písm. b) tr. ř. obžaloby pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 tr. zák.
Vyšší vojenský soud v Praze k odvolání vojenského obvodového prokurátora zrušil rozsudek vojenského obvodového soudu ve výroku o trestu a obžalovanému vyměřil nový těžší trest. Pokud se prokurátor domáhal odsouzení obžalovaného též pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 tr. zák., odvolání zamítl.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem – hlavním vojenským prokurátorem vyslovil, že rozsudkem vyššího vojenského soudu byl porušen zákon v ustanoveních § 159 odst. 1 tr. zák.
Z odůvodnění:
Ve stížnosti pro porušení zákona generální prokurátor napadl rozhodnutí vyššího vojenského soudu v Praze ve zprošťující části, pokud jím nebyla žádanka o uvěřenou přepravu uznána za veřejnou listinu ve smyslu § 75 odst. 11 tr. zák. a pokud padělání tohoto dokladu nebylo považováno za trestný čin podle § 159 odst. 1 tr. zák. Podle názoru stěžovatele je žádanka o uvěřenou přepravu vydávána odpovědným orgánem útvaru, který je výkonným orgánem MNO pro hospodaření s finančními prostředky, takže není pochyb o tom, že jde o veřejný orgán, který vykonává pravomoc vyplývající z příslušných vojenských předpisů. Svým obsahem žádanka o uvěřenou přepravu zaručuje ČSD, že vojenskou správou bude likvidováno přepravné odpovídající tarifu mezi nástupní a konečnou stanicí. I když podle názoru stěžovatele celý postup a způsob likvidace žádanek je upraven rámcovou smlouvou, uzavřenou mezi sektorem dopravy a sektorem obrany, je zřejmé, že předložení žádanky o uvěřenou přepravu zakládá povinnost likvidovat účtovanou částku. Podle názoru stěžovatele je třeba hlavni důraz klást na obsah listiny a na důležitost stavu, který zjišťuje a na význam práv a povinností, které zakládá. Poukázal při tom na způsob manipulace se žádankami, který svědčí o tom, že velení armády považuje žádanku za doklad velmi významný a že na ochraně její pravosti je dán veřejný zájem. Generální prokurátor vyslovil proto názor, že každé padělání žádanky o uvěřenou přepravu nesporně narušuje důvěru v doklady vydané státními orgány a je proto namířeno i proti vztahům chráněným v § 159 tr. zák. Stěžovatel proto navrhl, aby bylo zjištěno, že