Input:

R 51/1958; Garance

č. 51/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Zaměstnanec jako poplatník daně ze mzdy je povinen podle ustanoveni § 18 zák. č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, prokázat veškeré okolnosti rozhodné pro snížení daně. Neučiní-li tak a sráží-li mu proto zaměstnavatel bez zřetele k těmto rozhodným okolnostem na dani více, nemůže požadovat na zaměstnavateli rozdíl. Otázku vrácení přeplatku musí si zaměstnanec vyřešit u příslušného finančního odboru rady okresního národního výboru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. června 1957, 23 Co 226/57.)
Žalobce domáhal se na svém zaměstnavateli mimo jiné náhrady á 3.338 Kčs; tvrdí, že o tuto částku bylo mu nedbalostí žalovaného neprávem sraženo z platu více než odpovídalo zákonu o dani ze mzdy.
Lidový soud civilní v Praze žalobu zamítl. K odůvodnění uvedl, že žalobce uvedenou škodu si zavinil sám, neboť podle zákona o dani ze mzdy (zákon č. 76/1952 Sb.) je poplatník povinen prokázat plátci okolnosti rozhodné pro zvýšení nebo snížení daně podle § 7--9 cit. zák.
Krajský soud odvolání žalobce nevyhověl a rozsudek lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Odvolatel vytýká rozsudku lidového soudu, že nesprávně