Input:

51/1956 Sb., Nařízení o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách, platné do 31.12.1973 Archiv

č. 51/1956 Sb., Nařízení o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách, platné do 31.12.1973
[zrušeno č. 155/1973 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 22. října 1956
o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1.
(1) Provozovatelé plavidel jsou povinni učinit všechny opatření nutná v zájmu zachování bezpečnosti provozu plavby a pořádku na vnitrozemních vodách, jichž se používá k plavbě (dále jen „vnitrozemní vody“); zejména jsou při provozu plavby povinni
a) používat jen způsobilých a řádně vystrojených plavidel,
b) používat na plavidlech způsobilých posádek s potřebným počtem členů,
c) používat stanovených zvláštních znamení a světel, jakož i zachovávat zvláštní pravidla při setkávání, předjíždění a státní plavidel a při plavbě za zhoršené viditelnosti, aby bylo zabráněno srážkám a jiným nehodám,
d) dbát o řádné umístění nákladů a jiných předmětů na plavidle,
e) dodržovat zvláštní pravidla při proplouvání plavebními komorami, jezovými propustěmi a jinými plavebními

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací