50/1973 Sb., Zákon o pěstounské péči, platné do 31.3.2000

50/1973 Sb.  Zákon o pěstounské péči, platné do 31.3.2000

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 50/1973 Sb.
[zrušeno č. 359/1999 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1973
o pěstounské péči
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
Socialistický stát vytváří všestranné podmínky pro zdravý vývoj a výchovu dětí. Výchova dětí v řádné občany socialistického státu je především povinností rodičů. V případech, kdy není rodiči zabezpečena řádná výchova dětí, mohou orgány k tomu příslušné činit potřebná výchovná opatření podle zákona o rodině. K prohloubení těchto opatření se umožňuje svěřit dítě do pěstounské péče podle tohoto zákona, jestliže nelze zajistit řádnou výchovu dítěte především jeho osvojením a ústavní výchova není vhodná.
§ 2
Pěstounská péče
(1) Dítě, jehož výchova u rodičů není zajištěna z příčin, které budou
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru