Input:

50/1969 Sb., Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem Garance

č. 50/1969 Sb., Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
VYHLÁŠKA
rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích
ze dne 1. dubna 1969,
kterou se určuje další městský národní výbor v kraji