Input:

R 50/1966; Řízení před soudem Garance

č. 50/1966 Sb. rozh.
K výkladu § 87 písm. c) o. s. ř. Tohoto ustanovení lze užít i v případě, že nižší složka, které se spor týká, nemá právní subjektivitu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. prosince 1965, 5 Co 616/65.)
Okresní soud v Hradci Králové zamítl námitku místní nepříslušnosti.
Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
V žalobě byl jako žalovaný označen "Mototechna, národní podnik, H. K.". Takový podnik neexistuje. Žalobce tedy žalovaného nesprávně označil. V H. K. je pouze prodejna n. p. Mototechna, která má organizační číslo 5541. Té pošta doručila žalobu. Prodejna ji odstoupila své nadřízené složce - závodu 5 v P.
Je pravda, že obecným soudem organizace je podle § 85 odst. 2 o. s. ř. soud, v jehož obvodu má organizace sídlo. Kromě u tohoto soudu může však být proti ní podána žaloba ve smyslu § 87 písm. c) o. s. ř. také u soudu, v jehož obvodu je sídlo nižší složky organizace, týká-li se spor této nižší složky. Co je třeba pod pojmem "nižší složka" rozumět, zákon neuvádí. Z povahy věci však nutno dovodit, že "nižší složkou organizace" je i její prodejna. Ustanovení § 87 písm. c) o. s. ř. sleduje cíl, umožnit občanům uplatnit jejich nároky proti organizaci s co možná nejmenšími finančními i časovými ztrátami, které by vznikaly, jestliže by museli vždy podle § 85 odst. 2 o. s. ř. žalovat jen u soudu, v jehož obvodu má organizace sídlo. Tento soud mohl by být někdy od místa jejich bydliště či pracoviště značně vzdálen. Proto - netýká-li se spor přímo ústřední správy organizace, která je umístěna v jejím sídle - dává jim § 87 písm. c) o. s. ř. možnost, aby své nároky uplatnili u soudu, v jehož obvodu leží složka organizace, z jejíž činnosti vzešla skutečnost, která má být předmětem sporu. Spory občanů s organizacemi vzniknou nejčastěji při poskytování služeb, ať již půjde o prodej v obchodě, půjčování věcí, zhotovení věcí na zakázku, různé opravy a jiné služby. Tyto