Input:

R 50/1965; Byt Garance

č. 50/1965 Sb. rozh.
Jestliže se žalovaná nastěhovala do družstevního bytu bez rozhodnutí příslušného orgánu družstva, nemůže se družstvo se zřetelem na ustanovení § 157 o. z. domáhat ochrany u soudu, nýbrž u národního výboru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 16. dubna 1965, 6 Co 121/65.)
Okresní soud v Brně-městě zastavil řízení o vyklizení bytu, do něhož se žalovaná neoprávněně nastěhovala, s tím, že věc po právní moci postoupí příslušnému národnímu výboru.
Krajský soud v Brně rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Podle obsahu spisu nastěhovala se žalovaná do vyklizovaného bytu bez rozhodnutí příslušného orgánu družstva o tom, že se jí byt přiděluje. Byt, který byl rozhodnutím představenstva družstva ze dne 3. 12. 1964 přidělen manželům Z., obsadila tedy žalovaná svémocně. Podle § 4 o. z.