Input:

R 50/1963 (tr.); Doprava. Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Trest Garance

č. 50/1963 Sb. rozh. tr.
Neodpovědný výkon dozorčí funkce, spočívající v potvrzování nevykonané práce (úkolových listů apod.), které má za následek větší škodu na socialistickém vlastnictví, zakládá trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí Okresního soudu v České Lípě z 17. července 1963 - 2 T 195/63)
Okresní soud v České Lípě uznal obžalovaného vinným, že v letech 1961 - 1962 v železniční stanici ČSD Okna jako úpravčí při traťmistrovském okrsku Doksy, když byl pověřen dozorem nad prováděnými pracemi při výstavbě uložiště, svou funkci vykonával neodpovědně, stav prací nekontroloval, nesprávně vykazoval provedené úkony v úkolových listech, potvrzoval jako vykonanou práci, která ve skutečnosti provedena nebyla, a tím způsobil ČSD škodu asi 20 000,- Kčs. Za to byl odsouzen podle § 137 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu dvou roků.
Z odůvodnění:
Obžalovaný byl v roce 1961 náčelníkem traťové distance Mladá Boleslav pověřen dozorem nad prováděnými pracemi při výstavbě uložiště útvaru 500 v železniční stanici Okna. Obžalovaný však přesto, že o svých povinnostech byl náčelníkem traťové distance při nástupu funkce poučen, vykonával ji neodpovědně. Aniž se přesvědčoval pravidelně o tom, jaké práce byly vykonány, potvrzoval dalším pracovníkům, zejména řidičům ČSAD a bagristům práce a odvoz zeminy, které ve skutečnosti provedeny nebyly, nekontroloval počet aut a počet jízd při odvozu zeminy a odvoz zeminy psal podle odhadu. Tím se nakonec stalo, že vykázal větší množství prací, než které byly ve skutečnosti provedeny. Tím na přeplatcích způsobil ČSD škodu asi 20 000,- Kčs. K přeplatkům došlo také tím, že řidiči ČSAD si připisovali ve svých výkazech výkony, které neprovedli, když pozorovali, že nejsou nikým, zejména obžalovaným, kontrolováni.
Obžalovaný takto zjištěný skutkový stav v podstatě doznal, ke své obhajobě uvedl, že na všechnu práci nestačil, protože šlo o první takovou funkci, kterou byl pověřen, a že z toho důvodu prováděl kontrolu jen namátkově. V průběhu doby zjišťoval, že někteří řidiči si výkony připisují, avšak neučinil žádné zákroky a jejich počínání mlčky přecházel.
Obhajoba obžalovaného však z hlediska jeho trestní odpovědnosti je nerozhodná. Na podkladě provedených důkazů, včetně výpovědi obžalovaného samotného, zůstává faktem, že obžalovaný se nevěnoval řádně kontrole provedených