Input:

50/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil Garance

č. 50/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. července 1957,
kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
Ministerstvo pracovních sil se zrušuje.
§ 2
Působnost, kterou ministerstvo pracovních sil vykonávalo v otázkách organisace, methodického řízení, koordinace a kontroly výchovy dorostu pro povolání, se převádí na ministerstvo školství a kultury; ostatní působnost v otázkách výchovy dorostu pro povolání se převádí na příslušné ústřední úřady a orgány.
§ 3
(1)  Působnost, kterou ministerstvo pracovních sil vykonávalo v otázkách plánování a řízení náboru i rozmisťování pracovních sil, jakož i v otázkách řízení státního dozoru na zaměstnávání pracovníků, se převádí na státní úřad plánovací a na rady krajských národních výborů.
(2)  Ostatní působnost, kterou ministerstvo pracovních sil vykonávalo v otázkách náboru a rozmisťování pracovních sil, jakož i v otázkách státního dozoru na zaměstnávání pracovníků, se převádí na výkonné orgány národních výborů.
(3)  Za splnění úkolů