5/2018 F.z., Sdělení Ministerstva financí k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
5/2018 F.z.
Sdělení
Ministerstva financí k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 
Zpracovatel: JUDr. Miroslava Bartková
Č.j.: MF-1132/2018/15-1
Tel.: 257 044 294
PID: MFCR8XXMNS

Ministerstvo financí v rámci zajištění jednotného uplatňování ustanovení § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, uveřejňuje právní formy společností, které mohou být považovány v souladu s ustanoveními § 19 odst. 8 a § 19 odst. 10 tohoto zákona za daňového rezidenta Lichtenštejnska.
Za společnost, která je daňovým rezidentem Lichtenštejnska, se považuje
- Associations („Vereine“)
- Companies limited by shares („Aktiengesellschaften“)
- Partnerships limited by shares
 
 Nahoru