Input:

R 5/1967 (tr.); Padělání a pozměňování peněz Garance

č. 5/1967 Sb. rozh. tr.
Paděláním nebo pozměňováním peněz ve smyslu § 140 odst. 1 tr. zák. se rozumí mj. i sestavení bankovky nebo státovky z částí jiných platných peněz, třebas jen jedna část sestaveného platidla pochází z jiné bankovky nebo státovky.
Nelze však považovat za padělání nebo pozměňování peněz slepení bankovky nebo státovky z původních částí téhož platidla, které byly před tím od sebe odděleny.
Vylákání náhrady od Státní banky československé za úmyslně poškozené peníze nepravdivým předstíráním, že k poškození došlo neúmyslně, má charakter dokonaného trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák., i když výše poskytnuté náhrady je vypočtena podle směrnic Státní banky československé z 22. 7. 1960, uveřejněných v částce 34 Ú. l. z r. 1960.
(Rozsudek Nejvyššího soudu z 2. listopadu 1966 - 6 Tz 54/66.)
Okresní prokurátor v P. podal na obviněného obžalobu pro to, že v P. a jinde v době od října 1965 do dubna 1966 ve snaze získat neoprávněně finanční prospěch, vystřihoval z platných stokorunových bankovek různé díly, ty pak kompletoval a slepoval tak, aby vyšlo další platidlo, které dával jako plnohodnotné do oběhu a zbývající rozstřižené části bankovek se snažil vyměnit nebo vyměnil u různých poboček Státní banky československé jako poškozené za plnou náhradu. Takto se obohatil na úkor Československého státu o částku 2400,- Kčs. Tento skutek byl v obžalobě posouzen jako trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1 tr. zák. a jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák.
Rozsudkem okresního soudu v P. ze dne 1. července 1966 sp. zn. 1 T 61/66 byl obviněný uznán na základě této obžaloby vinným, že v přesně nezjištěných dnech koncem října a začátkem listopadu 1965 v P. rozstříhal nejméně 44 platných stokorunových bankovek proto, aby tříčtvrtinové části vyměnil ve Státní bance československé za plnou hodnotu, a to za 100,- Kčs a zbylé čtvrtiny za 25,- Kčs a tak získal pro sebe ke škodě Státní banky hodnotu těchto zbylých čtvrtin; koncem října 1965 v B. a začátkem listopadu 1965 v O. v pobočkách Státní banky se mu podařilo vyměnit 24 tříčtvrtinových částí stokorunových bankovek za plnou hodnotu a při pokusu o výměnu dalších šesti takových částí byl zadržen. Čin byl posouzen jako pokus trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 8 odst. 1, § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák.
Krajský soud usnesením ze 4. 8. 1966 sp. zn. 3 To 370/66 odvolání okresního prokurátora i obviněného zamítl.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení krajského soudu i rozsudek okresního soudu a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně obviněný rozstříhal koncem října a začátkem listopadu 1965 nejméně 44 platných stokorunových bankovek tak, že vystřihl vždy jednu čtvrtinu v úmyslu vyměnit tyto tříčtvrtinové části bankovek za plnou hodnotu bankovky, tj. za 100,- Kčs a zbývající čtvrtiny za hodnotu 25,- Kčs. Dne 27. října 1965 vyměnil v bance v B. 18 kusú tříčtvrtinových