Input:

5/1966 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze Garance

č. 5/1966 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. ledna 1966,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 103 1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1
Fakulta přírodovědecká a technická University 17. listopadu v Praze se zrušuje.
§ 2
Universita 17. listopadu v Praze zejména:
a) poskytuje zahraničním studentům v oborech stanovených ministrem školství a kultury vysokoškolské vzdělání,
b) poskytuje v oborech stanovených ministrem

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací