Input:

5/1964 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964, platné do 19.1.1965 Archiv

č. 5/1964 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964, platné do 19.1.1965
[zrušeno č. 3/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 10. ledna 1964
kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964
Ministr financí po projednání s krajskými národními výbory a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě:
§ 1
(1) Průměrný státní příspěvek podle § 7 odst. 1 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, na 1 byt v družstevní bytové výstavbě zahájené počínajíc 1. lednem 1964 činí 18 090 Kčs.1)
(2) Státní příspěvek poskytovaný stavebním bytovým družstvům se stanoví podle velikosti bytů takto:
 
Velikost bytu
Výše státního příspěvku
Užitková plocha bytu v m22)
Počet obytných místností nejméně
v Kčs
do 30
1
9 900
nad 30 do 44
1
12 900
nad 44 do 60
2
17 500
nad 60 do 70
2
21 300
nad 70 do 80
3
23 200
nad 80
3
25 500
Nejsou-li splněny oba ukazatele velikosti bytu stanovené pro přiznání příspěvku v určité výši, poskytne se příslušný nižší státní příspěvek.
(3) Vyžadují-li to zájmy řízení