Input:

5/1964 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964, platné do 19.1.1965 Archiv

č. 5/1964 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964, platné do 19.1.1965
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 10. ledna 1964
kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964
Ministr financí po projednání s krajskými národními výbory a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě:
§ 1
(1)  Průměrný státní příspěvek podle § 7 odst. 1 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, na 1 byt v družstevní bytové výstavbě zahájené počínajíc 1. lednem 1964 činí 18 090 Kčs.1)
(2)  Státní příspěvek poskytovaný stavebním bytovým družstvům se stanoví podle velikosti bytů takto:
 
Velikost bytu
Výše státního příspěvku
Užitková plocha bytu v m 22 )
Počet obytných místností nejméně
v Kčs
do 30
1
9 900
nad 30 do 44
1
12 900
nad 44 do 60
2
17 500
nad 60 do 70
2
21 300
nad 70 do 80
3
23 200
nad 80
3
25 500
Nejsou-li splněny oba ukazatele velikosti bytu stanovené pro přiznání příspěvku v určité výši, poskytne se příslušný nižší státní příspěvek.
(3)  Vyžadují-li to zájmy řízení bytové politiky v kraji, mohou krajské