Input:

5/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik Garance

č. 5/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. prosince 1962
o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik
Dne 25. července 1962 byla v Moskvě podepsána Dohoda o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik.
S uvedenou Dohodou vyslovila vláda Československé socialistické republiky souhlas dne 6. června 1962.
Podle článku I vstoupila Dohoda v platnost pro Československou republiku dnem 25. července 1962.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik
Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky,
berouce v úvahu, že na základě dohod s spolupráci v oblasti elektroenergetiky, uzavřených mezi jejich zeměmi ve shodě s doporučeními orgánů Rady vzájemné hospodářské pomoci, uskutečnilo se již propojení energetických systémů Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik a že v letech 1963 - 1964 budou k propojeným energetickým systémům uvedených zemí připojeny energetické systémy Bulharské lidové republiky a Rumunské lidové republiky,
a vycházejíce z toho, že výhody vyplývající z propojení energetických systémů je možno plně a efektivně využít při existenci dispečerského centra organizujícího paralelní provoz propojených energetických systémů