Input:

č. 5/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 5/1962 Sb. rozh. tr.
Zlomeninu nohy v kotníku, jejíž léčení trvalo 7 týdnů a které má za následek, že poškozený, i když pracuje, stále pociťoval bolesti v noze znemožňující mu řádnou chůzi, nutno vzhledem k charakteru zranění v souvislosti s délkou léčení, posuzovat jako těžkou újmu na zdraví (§ 89 odst. 7 písm. ch) tr. zák.).
V porušení každého dopravního předpisu nelze spatřovat "porušení důležité povinnosti, která pro řidiče vyplývá z jeho povolání, nebo mu je uložena podle zákona" ve smyslu § 223 odst. 2 resp. § 224 odst. 2 tr. zák.
(Rozhodnutí vojenského obvodového soudu - 3 T 71/62.)
Vojenský obvodový soud uznal obžalovaného voj. z. sl. vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 224 odst. 1 tr. z. protože jako řidič svěřeného mu vojenského auta při odbočování vlevo nedal přednost z protisměru přímo jedoucímu motocyklistovi N., v důsledku čehož došlo ke srážce vozidel, při níž N. utrpěl zlomeninu levé dolní končetiny v kotníku.
Za to odsoudil obžalovaného podle § 224 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na 7 (sedm) měsíců.
Podle §§ 58 a 59 tr. zák. výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu 2 let.
Z odůvodnění:
Obžalovaný jel po hlavní ulici, z které chtěl odbočit doleva, do vedlejší ulice, ve které je poštovní úřad. Úmysl odbočit doleva dal včas najevo tím, že vysunul směrovku a před odbočováním snížil rychlost svého vozidla asi na 15 km/hod. Touto rychlostí pokračoval v jízdě i při projíždění křižovatkou, když se byl předtím rozhlédl, zda v protisměru nekřižuje cestu žádnému přijíždějícímu vozidlu. Při stočení nákladního vozidla doleva před vjezdem na vedlejší cestu došlo ke srážce vojenského auta řízeného obžalovaným s motocyklem, který řídil občan N.
Při havárii došlo ke zranění motocyklisty N., který utrpěl zlomeninu vnitřního kotníku levé dolní končetiny. Na motocyklu vznikla škoda asi 2000,- Kčs. Vojenské vozidlo poškozeno nebylo.
Tento skutkový stav soud zjistil z výpovědí svědků, z lékařských posudků, z fotografií a náčrtku místa havárie a z protokolu o silniční nehodě, který vypracovaly orgány VB.
Z tohoto protokolu vyplývá, že k nehodě došlo na hlavní silnici, a že příčinou nehody byla okolnost, že obžalovaný voj. při odbočování doleva nedal přednost vozidlu jedoucímu přímo.
Obžalovaný tento skutkový děj v plném rozsahu doznal. Na svoji obhajobu uváděl skutečnosti, které - i když jej nemohou zbavit trestní odpovědnosti - snižují stupeň nebezpečnosti jím spáchaného činu. Obžalovaný se totiž hájil tím, že je poměrně mladým, nezkušeným řidičem a že proto při jízdě městem věnoval zvýšenou pozornost dopravní situaci i řízení vozidla, které řídil velmi mírnou rychlostí - okolo 20 km/hod. Před kritickou křižovatkou včas snížil rychlost vozidla zasunutím II. rychlostního stupně, vysunul směrovku a odbočování provedl plynule rychlostí přibližně 15 km/hod. Cestu před sebou prohlédl před tím než počal odbočovat vlevo, protože v době odbočování musel věnovat pozornost situaci, jelikož z vedlejší silnice, do které vjížděl, přijížděl osobní vůz. Obžalovaný tvrdil, že i když se cítí na havárii být vinen, k způsobení havárie nedošlo pro nějaké riskantní porušení předpisů z jeho strany, ale spíš proto, že ve zmatku