Input:

5/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 5/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Krajského národního výboru v Brně
ze dne 10. prosince 1959,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji