Input:

5/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 5/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Krajského národního výboru v Brně
ze dne 10. prosince 1959,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací