Input:

5/1959 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 5/1959 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 19. února 1959
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Republiky československé schvaluje