Input:

č. 5/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 5/1958 Sb. rozh. tr.
I když prokurátor nebo obhájce neodůvodní odvolání jimi podané, ač jim to zákon ukládá (§ 265 odst. 1 tr. ř.), je odvolací soud povinen o odvolání rozhodnout.
Jestliže odvolací soud rozhodl o odvoláních týkajících se jen některých z více obžalovaných, o nichž bylo rozhodnuto týmž rozsudkem soudu první stolice, o odvoláních týkajících se dalších obžalovaných však nerozhodl a odvolací řízení ohledně nich ze společného řízení nevyloučil, nutno považovat rozhodnutí odvolacího soudu za konečné rozhodnutí, jímž se stal rozsudek soudu první stolice pravomocným.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 22. října 1957, 1 Tz 176/57.)
Lidový soud v Podbořanech odsoudil řadu obžalovaných pro trestné činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b) tr. zák. a další trestné činy, jichž se obžalovaní dopustili většinou jako zaměstnanci výkupního podniku tím, že rozkrádali obilí podniku. Některé obžalované lidový soud zprostil obžaloby. V hlavním líčení po vyhlášení rozsudku okresní prokurátor prohlásil, že „podává odvolání v celém rozsahu“, podal však u lidového soudu písemné odůvodnění odvolání pouze ohledně některých obžalovaných, aniž při tom nebo později prohlásil, že ohledně dalších obžalovaných odvolání původně podané bere zpět. Kromě prokurátora podali odvolání též někteří obžalovaní.
Krajský soud v Karlových Varech rozsudkem rozhodl jednak o odvoláních, která podali obžalovaní, jednak o odvolání okresního prokurátora. Pokud jde o odvolání okresního prokurátora, rozhodl však krajský soud pouze ohledně obžalovaných, které okresní prokurátor jmenoval v písemném odůvodnění svého odvolání, ačkoli ani krajský prokurátor intervenující u odvolacího líčení nevzal v některých směrech zpět původní odvolání okresního prokurátora podané u hlavního líčení „v celém rozsahu“.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu a tomuto soudu nařídil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl. Pokud jde o obžalované, ohledně nichž okresní prokurátor v hlavním líčení po vyhlášení rozsudku podal odvolání „v celém rozsahu“, avšak pokud o tomto odvolání krajský soud nerozhodl, uvedl nejvyšší soud mimo jiné
v odůvodnění:
Ve stížnosti pro porušení zákona podané proti rozsudku krajského soudu generální prokurátor – mimo jiné – namítá též, že krajský soud nerozhodl o celém odvolání okresního prokurátora. # Nejvyšší soud shledal, že i v tomto směru byl rozsudkem krajského soudu porušen zákon.
Jestliže okresní prokurátor v hlavním líčení po vyhlášení rozsudku prohlásil, že podává odvolání „v celém rozsahu“, nelze tomu rozumět jinak, než .že podává odvolání ohledně všech obžalovaných, to tím spíše, že později ani okresní prokurátor a v odvolacím líčení ani krajský prokurátor neučinili prohlášení, že odvolání to v některém směru berou