Input:

5/1956 Sb., Nařízení o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952, platné do 31.12.1964 Archiv

č. 5/1956 Sb., Nařízení o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952, platné do 31.12.1964
[zrušeno č. 6/1965 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 25. února 1956
o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1.
Dne 1. března 1956 nabývají účinnosti
a) Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952,
b) Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952.
§ 2.
Dne 1. března 1956