Input:

5/1955 Sb., Vládní nařízení o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 5/1955 Sb., Vládní nařízení o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti, platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1955
o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
Čl. I.
Nejvyšší řád Československé republiky ponese jméno Klementa Gottwalda. Název řádu „Řád budování socialistické vlasti” se mění na „Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti”.
Čl. II.
Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlastni nese ve středu přední strany pěticípé hvězdy (čl. I. odst. 4 stanov připojených k vl. nař. č. 14/1953 Sb.) ražený kotouč s plastickou podobiznou Klementa