Input:

č. 5/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 5/1955 Sb. rozh. tr.
Trestný čin rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák. předpokládá nejméně tři rvoucí se osoby. Není ovšem třeba, aby všichni účastníci rvačky, resp. aby nejméně tři osoby účastnivší se rvačky byly pro tento trestný čin vůbec nebo současně stíhány a žalovány.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. října 1954, 1 Tz 149/54.)
Dva obvinění A a B po skončení taneční zábavy konané v hostinci vyvolali na ulici před hostincem rvačku se skupinou mužů, a to tak, že obviněný A si svlékl kabát a začal se rvát a obviněný B mu při tom pomáhal. Přitom neznámo kým byl udeřen do hlavy jistý P, stojící opodál, aniž se rvačky účastnil. Tím utrpěl P zranění, jež si vyžádalo čtyřdenního léčení v nemocnici. Kromě toho byli udeřeni další účastníci rvačky. Vzájemně tak mezi sebou útočili nejen oba obvinění A a B (i když rvačku vyvolali), nýbrž rval se mezi sebou celý hlouček mužů včetně obviněných.
Lidový soud v Duchcově zprostil oba obviněné žaloby pro trestný čin rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák. Lidový soud odůvodnil svoje rozhodnutí tím, že „jednání obviněných nebylo lze kvalifikovat jako trestný čin rvačky, protože zákonné ustanovení vyžaduje nejméně tři osoby nebo aby ke dvěma osobám přistoupila osoba třetí“. Protože pak nebylo prokázáno ani, zda obvinění někomu způsobili zranění, nebylo podle napadeného rozsudku možné uznat je vinnými ani trestným činem ublížení na zdraví podle § 219 tr. zák. Rozsudek ten se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Zjištění lidového soudu, že v souzeném případě nebylo překázáno, že by byl některý z obviněných způsobil zranění P vykazující znaky ublíženi na zdraví podle § 219 odst, 1 tr. zák., a že proto nebylo možno dospět k závěru, že spáchali trestný čin ublížení na zdraví podle cit. ustanovení, odpovídá výsledkům provedeného dokazování, zejména též výpovědi P, který pachatele nepoznal. Nutno proto v tomto směru s napadeným rozsudkem souhlasit.
Také názor vyslovený napadeným rozsudkem, že trestný čin rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák. předpokládá nejméně tři osoby (t. j. tři osoby, jež se „rvou“) je správný.
Zákon sám pojem „rvačky“ blíže neurčuje, takže je třeba mít za to, že vychází z běžného významu tohoto slova, jímž se rozumí vzájemný zápas několika, tedy alespoň tří osob