Input:

5/1953 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci vládních prací Garance

č. 5/1953 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci vládních prací
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. ledna 1953
o nové organisaci vládních prací.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Předseda vlády a jeho náměstkové tvoří předsednictvo vlády.
§ 2.
Předsednictvo vlády vyřizuje běžné práce vlády mezi jejími zasedáními a operativně řídí a kontroluje činnost jednotlivých členů vlády.
§ 3.
Činnost předsednictva vlády v podrobnostech určí vláda.
§ 4.
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení;