Input:

5/1952 Sb., Nařízení o dobrovolných dárcích krve, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 5/1952 Sb., Nařízení o dobrovolných dárcích krve, platné do 30.6.1966
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 17. března 1952
o dobrovolných dárcích krve.
Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 4 a § 16 odst. 1 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči:
§ 1.
Krevní převod (transfuse) je nejen úspěšnou metodou pro léčení určitých nemocí, nýbrž i jediným záchranným prostředkem v případech, kdy je velkou ztrátou krve ohrožen život. Proto je dobrovolné darování krve k transfusním účelům důležitou pomocí občanů při provádění preventivní a léčebné péče a projevem vysokého uvědomění sounáležitosti k celku.
§ 2.
Nábor dobrovolných dárců krve (dále jen „dárci”), propagaci dárcovství krve a výchovu k němu provádí podle pokynů orgánů státní zdravotní správy Československý Červený kříž ve spolupráci s ostatními dobrovolnými organisacemi, zejména s jednotnou odborovou organisací.
§ 3.
(1)  Odběr krve od dárců organisují, řídí a kontrolují orgány státní zdravotní správy.
(2)  Krev od dárců odebírají transfusní stanice a nemocnice