494/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických přípravků

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 494/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2005,
kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 80 odst. 2 zákona:
§ 1
(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje následující analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků:
a) odběr vzorků kosmetických prostředků,
b) příprava vzorků v laboratoři,
c) kvalitativní a kvantitativní stanovení volného hydroxidu sodného a draselného,
d) kvantitativní a kvalitativní stanovení kyseliny šťavelové a jejích alkalických solí v prostředcích určených pro péči o vlasy,
e) kvantitativní stanovení chloroformu v zubní pastě,
f) kvantitativní stanovení zinku,
g) kvalitativní a kvantitativní stanovení kyseliny 4-hydroxybenzensulfonové,
h) kvalitativní stanovení oxidačních činidel a kvantitativní stanovení peroxidu vodíku v prostředcích určených v péči o vlasy,
i) kvalitativní a semikvantitativní stanovení určitých oxidačních barviv v barvách na vlasy,
j) kvalitativní a kvantitativní stanovení dusitanů,
k) kvantitativní stanovení resorcinolu v šamponech a vlasových lotionech,
l) kvantitativní stanovení methanolu vzhledem k ethanolu nebo propan-2-olu,
m) kvalitativní a kvantitativní stanovení volného formaldehydu,
n) kvantitativní stanovení dichlormethanu a 1,1,1-trichlorethanu,
o) kvalitativní a kvantitativní stanovení chinolin-8-olu a bis(chinolin-8-ol)-sulfátu,
p) kvantitativní stanovení amoniaku,
q) kvalitativní a kvantitativní stanovení nitromethanu,
r) kvalitativní a kvantitativní stanovení kyseliny thioglykolové (sulfanyloctové) v prostředcích k trvalé ondulaci, k rovnání vlasů a v prostředcích k depilaci,
s) kvalitativní a kvantitativní stanovení hexachlorofenu (INN),
t) kvantitativní stanovení tosylchloramidu sodného (chloraminu-T) (INN),
u) kvantitativní stanovení celkového fluoru v zubních pastách,
v) kvantitativní stanovení organických sloučenin rtuti,
w) kvantitativní stanovení alkalických sulfidů a sulfidů kovů alkalických zemin,
x) kvalitativní a kvantitativní stanovení 2,3-dihydroxypropyl-4-aminobenzoátu,
y) kvantitativní stanovení chlorbutanolu,
z) kvalitativní a kvantitativní stanovení chininu,
aa) kvalitativní a kvantitativní stanovení anorganických siřičitanů a hydrogensiřičitanů,
bb) kvalitativní a kvantitativní stanovení chlorečnanů alkalických kovů,
cc) kvalitativní a kvantitativní stanovení jodičnanu sodného,
dd) kvalitativní a kvantitativní stanovení dusičnanu stříbrného v kosmetických prostředcích,
ee) kvalitativní a kvantitativní stanovení obsahu sulfidu seleničitého v šamponech proti lupům,
ff) kvantitativní stanovení rozpustného barya a stroncia v pigmentech ve formě solí nebo komplexů,
gg) kvalitativní a kvantitativní stanovení benzylalkoholu,
hh) kvalitativní stanovení zirkonia a kvantitativní stanovení zirkonia, hliníku a chloru v neaerosolových
 
 Nahoru