Input:

49/1968 Sb., Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem Garance

č. 49/1968 Sb., Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
VYHLÁŠKA
rady Středočeského krajského národního výboru v Praze
ze dne 12. března 1968,
kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
§ 1
Rada Středočeského krajského národního výboru v