Input:

R 49/1966; Náhrada škody. Služby Garance

č. 49/1966 Sb. rozh.
Organizace, které odpovídají za věci vnesené do prostor organizace ubytovanými občany nebo pro ně ve smyslu § 433 odst. 1 o. z., jsou všechny organizace, které poskytují ubytovací služby podle § 300 a násl. o. z., byť jen vedle hlavní provozní činnosti.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. března 1966, 5 Cz 6/66.)
Předmětem řízení byl nárok žalobkyně na náhradu škody, jež jí byla způsobena trestným činem (krádeží) spolubydlící; žalobkyně neuplatnila svůj nárok na náhradu škody proti pachatelce krádeže, nýbrž proti žalovanému Okresnímu ústavu národního zdraví v P. ve smyslu § 433 odst. 1 o. z.
Okresní soud v Pardubicích žalobě vyhověl.
Krajský soud v Hradci Králové změnil k odvolání žalovaného rozsudek soudu prvého stupně tak, že žalobu zamítl. V důvodech svého rozhodnutí zdůraznil v podstatě, že odpovědnými subjekty podle § 433 o. z. jsou pouze organizace, jejichž výhradní činností je poskytování ubytovacích služeb; navíc poukázal na to, že ubytování žalobkyně v objektu žalovaného bylo založeno na právu osobního užívání jiných obytných místností (§ 190 a násl. o. z.).
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové byl porušen zákon, a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Krajský soud v Hradci Králové vycházel především z mylného právního názoru, že okruh organizací, které odpovídají za věci vnesené do prostoru organizace ubytovanými občany nebo pro ně ve smyslu § 433 odst. 1 o. z., je omezen toliko na organizace, jejichž hlavním předmětem provozní činnosti je právě poskytování ubytovacích služeb. Takový názor nemá oporu v zákoně; naopak, z ustanovení § 433 odst. 1 o. z. plyne, že organizacemi, které odpovídají za věci vnesené do prostor organizace ubytovanými občany nebo pro ně, jsou všechny organizace, které poskytují ubytovací služby podle § 300 a násl. o. z., byť jen vedle vlastní provozní činnosti (tj. nejen hotely, ubytovací hostince, penzióny,