Input:

č. 49/1963 Sb. rozh., Garance

č. 49/1963 Sb. rozh.
Zvýšení důchodu podle usnesení vlády z 25. ledna 1961 č. 81 a směrnic Státního úřadu sociálního zabezpečení z 25. ledna 1961 (Sbírka Směrnic pro národní výbory, částka 1/1961) se provádí počínajíc měsíční splátkou splatnou v květnu 1961; počáteční termín zvýšení je tedy vázán na den, na který v měsíci květnu 1961 připadla výplata důchodu.
Jestliže se toho dne důchodce nedožil, pobíral důchod bez tohoto zvýšení. Základem výpočtu vdovského důchodu může tedy být jen výše důchodu, který důchodce požíval v době smrti, tedy bez tohoto zvýšení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 3. října 1962, 12 Co 133/62)
Okresní soud v Ostravě nevyhověl opravnému prostředku navrhovatelky do rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení, jímž se tato domáhala toho, aby vdovský důchod jí byl vyměřen z důchodu jejího manžela včetně zvýšení důchodu podle usnesení vlády z 25. ledna 1961, č. 81.
V odvolání podaném do tohoto rozhodnutí namítala navrhovatelka, že rozhodnutí komise sociálního zabezpečení v Ostravě - Vítkovicích, jímž jejímu manželovi byl podle směrnic o zvyšování některých nízkých důchodů v roce 1961 zvýšen důchod o 100 Kčs měsíčně od splátky za květen 1961, znamená zvýšení s účinností ode dne 1. 1. 1961, jehož se její manžel ještě dožil.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Odůvodnění:
Na základě usnesení ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 4. a 5. března 1959 stanovila vláda podle čl. II zákona č. 17/1959 Sb. a podle čl. III zákona č. 18/1959 Sb. usnesením ze dne 25. ledna 1961 č. 81 zásady, podle nichž bude v roce 1961 pokračováno ve zvyšování starých nízkých zaměstnaneckých důchodů a důchodů příslušníků ozbrojených sil.
K provedení tohoto usnesení vlády vydal Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstva národní obrany a vnitra a s Ústřední radou odborů Směrnice z 25. ledna 1961 (Sbírka směrnic pro národní výbory, částka 1/1961, poř. č. 2) o zvyšování některých nízkých důchodů v r. 1961.
Podle čl. 11 cit. směrnic