Input:

č. 49/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 49/1963 Sb. rozh. tr.
Občanský průkaz, který potvrzuje důležité údaje týkající se totožnosti a dalších osobních dat občana Československé socialistické republiky, je veřejnou listinou ve smyslu § 176 odst. 1 tr. zák.
Podstatnou změnou obsahu veřejné listiny je nejen jeho pozměnění anebo doplnění, ale i odstranění určitých údajů veřejnou listinou zjišťovaných (např. odstranění údajů o předchozích zaměstnáních na str. 9 - 11 občanského průkazu).
(Rozhodnutí okresního soudu v Gottwaldově ze dne 31. května 1963 - 3T 150/63)
Rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově ze dne 31. května 1963 sp. zn. 3 T 150/63 byl obžalovaný uznán vinným trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v Ostravě koncem roku 1962 ve snaze zastříti skutečnosti rozhodné pro posouzení ukončení pracovního poměru vytrhl ze svého občanského průkazu listy 10 a 11 obsahující údaje o předchozích zaměstnáních.
Z odůvodnění:
Obžalovaný v červenci 1962 byl vyslán ze SVITU Otrokovice na uhelnou brigádu na Ostravsko a nastoupil na dole Rudý říjen. Obžalovaný 15. 8. 1962 onemocněl zánětem spojivek a byl uznán neschopným práce, nedocházel však řádně k lékařské kontrole a po uzdravení práci nenastoupil, neboť chtěl docílit rozvázání pracovního poměru. Hledal si po