Input:

č. 49/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 49/1962 Sb. rozh. tr.
Záruka na nápravu obžalovaného nabídnutí společenskou organizací nesmí být prostředkem k tomu, aby pachatel závažného trestného činu unikl zaslouženému trestu. Zejména u trestných činů motivovaných nepřátelstvím k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky musí soud zvlášť pečlivě vážit, zda nabídka společenské organizace skýtá záruku, že pachatel se i bez výkonu trestu napraví.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 10. července 1962 - 3 To 267/62)
Obžalovaný, býv. kulak, byl rozsudkem okresního soudu v Prostějově odsouzen pro trestné činy pobuřování podle § 100 odst. 1 písm. a), útoku na státní orgán podle § 154 odst. 2 a útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na deset měsíců.
Krajský soud v Brně odvolání obžalovaného podle § 256 tr. ř. zamítl.
Z odůvodnění:
Výrok o vině je založen na zjištění, že obžalovaný při soupisu dobytka křičel na pracovníky národního výboru různé pobuřující výroky namířené proti socialismu a národnímu výboru a příští dne znovu hrubě urazil pracovníka národního výboru tím, že ho pomlouval. Obžalovaný je kulak s nepřátelským poměrem k socialistickému zřízení.
Nepodmíněnost trestu odůvodnil soud prvého stupně tím, že jinak nelze obžalovanému zabránit v páchání další trestné činnosti a vychovat ho k tomu, aby vedl řádný život.
Proti rozsudku podal obžalovaný odvolání, v němž žádá o uložení mírnějšího a podmíněného trestu s odůvodněním, že za kulaka je považován neprávem, že nyní vstoupil do JZD a že družstvo nabídlo krajskému soudu záruku za jeho nápravu.
Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek a řízení, které mu předcházelo podle § 254 tr. ř. a shledal, že odvolání není důvodné.
Po skutkové stránce byla věc náležitě objasněna a zjištěné jednání obžalovaného bylo po stránce právní správně posouzeno. V tomto směru ani odvolatel okresnímu soudu nic nevytýká.
Pro posouzení další