Input:

49/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú.l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném Archiv

č. 49/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú.l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném
Vyhláška
ministerstva energetiky a vodního hospodářství
ze dne 22. dubna 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném
Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství vyhlašuje podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
Čl. I
Vyhláška č. 144/1959 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné sazby pro prodej elektřiny v drobném, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Bytová sazba pro malá světelná zařízení a drobné spotřebiče elektřiny (BS)
(1)  Tato sazba platí pro dodávky elektřiny domácnostem a činí Kčs 0,70 za 1 kilowatthodinu (kWh).
(2)  Nájemné za elektroměr jednofázový činí Kčs 1,20 měsíčně; za elektroměr třífázový činí Kčs 3,20 měsíčně.”
2. § 5 včetně nadpisu zní:
㤠5
Sazba pro světlo a drobné spotřebiče elektřiny v závodech (S)
(1)  Tato sazba platí pro dodávku elektřiny pro osvětlení místností a používání elektřiny pro osvětlení místností a používání drobných spotřebičů elektřiny v obchodních