Input:

49/1953 Sb., Vládní nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby, platné do 14.8.1957 Archiv

č. 49/1953 Sb., Vládní nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby, platné do 14.8.1957
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. května 1953
o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 78 odst. 2 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech:
§ 1.
Účelem seznamů thematických úkolů v oborech výroby je správně zaměřit tvůrčí činnost širokých mas ve prospěch socialistické výstavby tak, aby vynálezy a zlepšovací náměty pomáhaly, a to především v nejdůležitějších výrobních odvětvích, při odstraňování úzkých míst a překážek v plnění plánu, ve zvyšování produktivity práce, v snižování pracnosti výrobků, odstraňování závislosti na kapitalistické cizině a v zavádění nových hmot za deficitní suroviny.
§ 2.
(1)  Ústřední úřady plánovitě usměrňují vynálezeckou a zlepšovatelskou činnost v oborech výroby tím, že sestavují seznamy thematických úkolů a organisují propagaci těchto úkolů.
(2)  V podnicích (závodech) a výzkumných ústavech sestavují jejich vedoucí seznamy thematických úkolů, jimiž usměrňují tvůrčí činnost dělníků a inženýrsko-technických kádrů k řešení naléhavých výrobně technických úkolů výroby.
§ 3.
(1)  Seznamy thematických úkolů sestavují ústřední úřady příslušné podle výrobních odvětví a rozšiřují je vhodným způsobem mezi nejširší vrstvy pracujících, zejména příslušných výrobních odvětví.
(2)  Seznamy thematických úkolů sestavují se na základě zjištění technických nedostatků, plánů technického rozvoje, usnesení strany a vlády, přání spotřebitelů, výsledku technického pokroku v zahraničí a pod.
(3)  V seznamu thematických úkolů se u každého úkolu uvede jeho účel, popíše se