Input:

49/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí Garance

č. 49/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 22. května 1950,
kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí.
Ministr vnitra stanoví podle § 4