Input:

481/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) Archiv

č. 481/2004 Sb.
[zrušeno č. 191/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. července 2004,
kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně státních hranic
Čl. I
Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních