48/2004 Sb., Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, ve znění účinném k 1.4.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 48/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. ledna 2004,
o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 5 odst. 1 nahrazuje slova
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Prezident republiky po skončení funkce (dále jen „bývalý prezident republiky“) má po skončení svého volebního období nárok na rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně. Renta je splatná předem vždy do 5 pracovních dnů od počátku příslušného kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž skončilo volební období.
§ 2
Bývalý prezident republiky má po skončení svého volebního období nárok na víceúčelovou paušální náhradu, která kryje zejména nájemné spojené s užíváním přiměřeně vybavené kanceláře a odměnu asistenta, v celkové výši 50 000 Kč měsíčně. Víceúčelová paušální náhrada je splatná spolu s rentou podle § 1.
§ 3
Nebude-li bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období poskytnuta ochrana podle zvláštního právního předpisu,1) zahrnující přidělení vozidla s řidičem, má bývalý prezident republiky po skončení svého volebního období nárok na užívání vozidla ve vlastnictví státu s řidičem i bez něho k osobní dispozici.
§ 4
Jestliže byl prezidentu republiky uložen trest ztráty prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt,2) nároky podle tohoto zákona mu nevzniknou.
§ 5
(1) Bývalému prezidentu republiky nároky podle tohoto
 
 Nahoru