Input:

48/1968 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968 Garance

č. 48/1968 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 23. března 1968
o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968
V zájmu hospodárnějšího rozložení pracovní doby i proto, aby pracující mohli lépe využít souvislých dnů pracovního volna k svému oddechu, stanovila vláda Československé socialistické republiky na návrh Ústřední rady odborů (§ 94 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.) usnesením ze dne 13. března 1968 č. 81, že
1. pátek 10. května 1968 je dnem pracovního klidu a pracovní doba na něj připadající se přesouvá na neděli 12. května 1968;
2. tento přesun pracovní doby se netýká nepřetržitě provozovaných pracovišť.
Vláda dále uložila
1. radám krajských a okresních národních výborů a radě Národního výboru hlavního města Prahy zajistit přizpůsobení autobusové a místní dopravy pracujících a žáků a provoz jeslí a mateřských škol, školních družin a klubů podle přesunu pracovní doby stanoveného tímto usnesením;
2. ministru dopravy zajistit přizpůsobení železniční dopravy;
3. řediteli Ústřední správy spojů zajistit službu spojů;
4. ministrům vnitřního obchodu a zemědělství a výživy, radám krajských a okresních národních výborů a radě Národního výboru hlavního města Prahy a doporučuje předsedovi Svazu spotřebních družstev

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací