Input:

R 48/1968; Sociální zabezpečení Garance

č. 48/1968 Sb. rozh.
Jestliže pracovník nenastoupí po ukončení náhradní doby pobírání nemocenského do zaměstnání a přejde do důchodu, započte se náhradní doba v preferované pracovní kategorii, ze které získal nárok na nemocenské.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. 12. 1967, 6 Cz 50/67.)
Rozhodnutím Státního úřadu sociálního zabezpečení ze 14. 4. 1965 byl navrhovateli přiznán invalidní důchod podle § 36 zák. č. 55/1956 Sb. ve výši 1600 Kčs se zvýšením za dobu odbojové činnosti o 83 Kčs (takže po odpočtu zvláštní daně z důchodu ve výši 176 Kčs činí tento důchod 1424 Kčs).
V opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí navrhovatel namítal, že jsou u něho splněny podmínky pro přiznání invalidního důchodu ze zaměstnání ve II. pracovní kategorii.
Krajský soud v Plzni potvrdil rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení. Vycházel ze zjištění, že navrhovatel byl zaměstnán ve II. pracovní kategorii od 2. 4. 1958 do 16. 12. 1962; potom byl uznán práce neschopným a na to přešel do invalidity. Se zřetelem k tomu dospěl krajský soud k závěru, že navrhovatel nezískal v zaměstnání II. pracovní kategorie 5 let potřebných pro uplatňování nárok (§ 13 zák. č. 55/1956 Sb.).
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl usnesením krajského soudu porušen zákon a zrušil je.
Z odůvodnění:
Podle § 6 odst. 2 zák. č. 55/1956 Sb. se započítává jako doba zaměstnání v III. pracovní kategorii doba, po kterou měl pracovník nárok na peněžité dávky nemocenského pojištění poskytované místo mzdy, tj. doba pracovní neschopnosti, po kterou má pracovník nárok na nemocenské podle § 15 zák. č. 54/1956 Sb. ve znění předpisů tento zákon pozměňujících a doplňujících, popř. - při karanténě nařízené podle předpisů