Input:

R 48/1965; Rodinný dům. Spoluvlastnictví Garance

č. 48/1965 Sb. rozh.
K otázce zrušení spoluvlastnictví rodinného domku a jeho přikázání jednomu ze spoluvlastníků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. června 1965, 7 Co 220/65.)
Okresní soud v Litoměřicích zrušil spoluvlastnictví žalobce Čs. státu a žalovaného k domu čp. 22 ve spojení se stavební parcelou č. kat. 26/1 v R. a přikázal polovinu uvedených nemovitostí, patřících žalovanému, za náhradu 1496,60 Kčs. Zjistil, že žalobce má možnost tyto nemovitosti prodat dosavadní uživatelce M. Š., jež v domku bydlí a skýtá záruku, že jej bude řádně udržovat, a došel k závěru, že věc tak bude neúčelněji využita v souladu se zájmy společnosti.
Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že přikázal ideální polovinu domu čp. 22 se stavební parcelou č. kat. 26/1 kat. úz. R., dosud patřící Čs. státu, a to za náhradu 1417,10 Kčs, kterou je žalovaný povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku krajského soudu.
Z odůvodnění:
Jak okresní soud ze spisů státního notářství v Litoměřicích zjistil, jsou účastníci spoluvlastníky uvedených nemovitostí každý jednou polovinou. Domek čp. 22 v R. je rodinným domkem ve smyslu § 128 o. z. U žalovaného, který nevlastní jiného rodinného domku, jde o osobní vlastnictví (§§ 127, 129 o. z.). Osobnímu vlastnictví poskytuje náš právní řád intenzívní ochranu; je podle § 131 odst. 1 o. z. nedotknutelné. Zásady do něho připouští zákon jen tam, kde jde o důležitý zájem společnosti, který nemůže být jinak uspokojen. Vyvlastnit věc, která je v osobním vlastnictví, je možné podle § 131 odst. 2 o. z. jen v důležitém zájmu společnosti. Osobní spoluvlastník je pak ustanovením § 140 o.