Input:

48/1960 Sb., Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953 Garance

č. 48/1960 Sb., Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. dubna 1960
o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/2 1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Státovky po 1 koruně československé vzoru 1953 přestávají být zákonnými penězi na území Československé republiky uplynutím dne 31. května