Input:

č. 48/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 48/1958 Sb. rozh. obč.
Změna úrazového důchodu vypláceného podle dosavadních předpisů o důchodovém pojištění v jednorázové úrazové odškodné není podle § 81 odst. 2 zák. č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, možná.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 17. ledna 1958, Cz 677/57.)
Navrhovateli byl přiznán 20% úrazový důchod pro následky pracovního úrazu ze 6. května 1954, při kterém mu byly poškozeny poslední články palce a třetího prstu levé ruky.
Rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení byl mu tento důchod dnem 19. dubna 1954 odňat s odůvodněním, že ve stupni ztráty výdělečné schopnosti navrhovatele nastala změna k lepšímu.
Lidový soud civilní v Brně k opravnému prostředku navrhovatele rozhodl tak, že přiznal navrhovateli nárok na jednorázové úrazové odškodné. Lidový soud zjistil na základě posudku krajské posudkové komise, že ztráta výdělečné schopnosti jako následek tohoto úrazu není větší než 15 %.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle ustanovení