Input:

48/1957 Sb., Vyhláška o vydání mincí 1 Kčs, platné do 30.9.1993 Archiv

č. 48/1957 Sb., Vyhláška o vydání mincí 1 Kčs, platné do 30.9.1993
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 23. července 1957
o vydání mincí 1 Kčs.
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Dnem 2. září 1957 se dávají do oběhu mince 1 Kčs (dále jen „mince”).
§ 2
(1)  Mince se razí z hliníkového bronzu o složení 91 dílů mědi, 8 dílů hliníku a 1 dílu manganu. Z kilogramu mincovního kovu se razí 250 mincí. Průměr mince je 23 mm a její okraj je vroubkován.
(2)  Ražba mincí budiž co nejpřesnější. Pokud toho nelze zcela docílit, je dovolena úchylka nahoru i dolů v