Input:

48/1955 Sb., Vládní nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků Garance

č. 48/1955 Sb., Vládní nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. října 1955
o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Z ministerstva strojírenství se zřizují
ministerstvo těžkého strojírenství,
ministerstvo přesného strojírenství a
ministerstvo automobilového průmyslu a zemědělských