Input:

R 48/1954; Garance

č. 48/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Opatrovnický soud nemůže nahradit svým rozhodnutím nesouhlas opatrovníka nezletilého dědice s dohodou o rozdělení dědictví, navrženou ostatními dědici.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uh. Hradišti z 8. září 1953, 5 Co 564/53.)
Lidový soud ve Strážnici schválil za nezletilého dědice domnělou dědickou dohodu, s níž opatrovnice nezletilého dědice nesouhlasila. Rozhodnutí odůvodnil tím, že dohoda o rozdělení dědictví je pro nezletilého výhodná, neboť nezletilý nabývá majetek v hodnotě 14.000 Kčs (ve starých penězích) a přebírá jen povinnost zaplatit část nákladů řízení ve výši 200 Kčs a dědické a převodní poplatky ze svého podílu.
Krajský soud ke stížnosti opatrovnice nezletilého dědice usnesení soudu prvé stolice zrušil a vrátil mu věc k dalšímu jednání.
Z odůvodnění:
Prvý soud schválil za nezletilého domnělou dohodu o rozdělení dědictví uzavřenou při projednávání dědictví po nezletilcově matce.
Ze spisu prvého soudu je však zřejmo, že zatím k žádné dohodě o rozdělení dědictví nedošlo. Pozůstalý manžel sice učinil návrh na rozdělení dědictví,