Input:

48/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce Garance

č. 48/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. května 1951,
jímž se zrušuje Československý ústav práce.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
(1)  Československý ústav práce a jeho Oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě, které byly zřízeny zákonem č. 129/1947 Sb., se zrušují.
(2)  Ministr práce a sociální péče určí v dohodě s ministrem-předsedou státního