47/2008 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 47/2008 Sb.
[zrušeno č. 310/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl.
 
 Nahoru