Input:

47/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd Garance

č. 47/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. května 1962
o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
V zájmu komplexního řešení základních teoretických problémů zemědělské vědy za účasti všech vědních oborů a žádoucího rozvoje základního teoretického výzkumu důležitého pro zemědělství přecházejí úkoly základního teoretického výzkumu, které dosud plnila Československá akademie zemědělských věd, na Československou akademii věd. Zajišťování ostatních úkolů Československé akademie zemědělských věd přísluší ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
§