Input:

č. 47/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 47/1962 Sb. rozh. tr.
Škodou trestným činem způsobenou, kterou lze uplatňovat v trestním řízení, je každá majetková škoda bez ohledu na to, zda je o ní jinak oprávněn rozhodovat soud, či jiný státní nebo společenský orgán. Je proto takovou škodou i škoda vzniklá prováděním léčebné péče, k jejímuž projednávání jsou nyní jinak příslušné orgány uvedené ve vyhlášce č. 8/1962 Sb., která na základě zák. č. 150/1961 Sb. upravuje rozhodování a příslušnost těchto orgánů, ale nijak se nedotýká oprávnění soudu, aby v trestném řízení o nároku na náhradu takové škody rozhodl (Viz směrnice pléna Nejvyššího soudu ze 4. 6. 1962 - Pls 1/62, uveřejněné pod č. II/62 rozh.).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 23. srpna 1962 - Tz 2/62)
Rozsudkem okresního soudu v Pelhřimově byl obžalovaný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že 11. 11. 1961 na silnici ze Včelničky do Kamenice nad Lipou vjel jako motocyklista do pravotočivé zatáčky velkou rychlostí, řízení nezvládl a na levé straně vozovky narazil na telefonní sloup, při čemž byla těžce zraněna spolujezdkyně, která utrpěla otřes mozku a zlomeniny levé klíční kosti.
Za to byl obžalovanému uložen trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu 2 let. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byl obžalovaný uznán povinným zaplatit OÚNZ v Pelhřimově za léčení poškozené částku 450,- Kčs do 15 dnů pod exekucí.
Krajský soud v českých Budějovicích k odvolání okresního prokurátora uvedený rozsudek zrušil ve výroku o trestu i ve výrocích náhradě způsobené škody a obžalovanému uložil trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců podmíněně na zkušební dobu 1 roku a podle § 49 odst. 1 tr. zák. vyslovil zákaz řídit motorová vozidla na dobu 1 rok.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích ve výroku, jímž byl zrušen výrok o povinnosti obžalovaného zaplatit částku 450,- Kčs OÚNZ v Pelhřimově za léčení poškozené a vyslovil, že tento výrok rozsudku okresního soudu v Pelhřimově zůstává nedotčený.
Z odůvodnění:
Proti rozsudku krajského soudu v Českých Budějovicích podal generální prokurátor v zákonné lhůtě stížnost pro porušení zákona, v níž dovozuje, že krajský soud tím, že zrušil rozsudek okresního soudu v Pelhřimově ve výroku o povinnosti obžalovaného zaplatit částku 450,- Kčs OÚNZ v Pelhřimově, porušil zákon v ustanovení § 228 odst. 1 tr. ř. se zřetelem k ustanovení § 31 odst. 1 zák. č. 150/1961 Sb.
Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. na podkladě stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež