Input:

47/1950 Sb., Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy Garance

č. 47/1950 Sb., Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o úpravách v organisaci veřejné správy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
Aby veřejná správa byla pružně a účelně přizpůsobována běžným úkolům, může vláda nařízením:
a) upravovat působnost ministerstev, pověřenectev i jiných orgánů veřejné správy,
b) zřizovat nová ministerstva, pověřenectva i jiné orgány veřejné správy,
c) rušit ministerstva, pověřenectva i jiné orgány veřejné správy.
§ 2.
Nařízení vydaná podle § 1 vyžadují souhlasu presidenta republiky,