Input:

46/1961 Sb., Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 46/1961 Sb., Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Východočeského národního výboru Hradec Králové
ze dne 17. října 1960
kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji